Janusz Majewski podczas odwiedzin wystawy Henryka Pietkiewicza "Portrety"